Högskolemäklarna

FÖRENINGEN

Högskolemäklarna i Gävle är en fackligt, politiskt och religiöst obunden ekonomisk förening. Föreningen har som ändamål att främja sina medlemmars intressen genom att bl.a. arrangera företagsträffar, evenemang samt en arbetsmarknad-och rekryteringsmässa. Arbetet utförs av en styrelse bestående av tio föreningsmedlemmar varav fem av dem är ordinarie ledamöter, övriga fem är vice ledamöter. Mandatperioden löper över ett år per post, dvs. två år sammanlagt.

MEDLEMSKAP

Om du studerar fastighetsmäklarprogrammet vid Högskolan i Gävle kan du ansöka om medlemskap i föreningen Högskolemäklarna. Medlemsavgiften om 100 kr berättigar till medlemskap i föreningen under hela din studietid samt subventionerade priser och förtur på föreningens aktiviteter. Medlemskapet kommer kunna lösas på Högskolan under förannonserade tider. Missar du dessa tider ombedes du att ta kontakt med föreningens ordförande för registrering.

ORDINARIE LEDAMÖTER

Styrelsens ordinarie ledamöter sköter föreningens löpande verksamhet och är ytterst ansvariga för Högskolemäklarnas åtaganden och aktiviteter under en period om ett år. Varje enskild ledamot har ett övergripande ansvar inom ett utpekat område. Dessa ansvarsområden är styrelsearbete, marknadsföring, företagskontakt, evenemang samt ekonomi..

VICE LEDAMÖTER

Styrelsens vice ledamöter finns till för att hjälpa de ordinarie ledamöterna med skötseln av den löpande föreningsverksamheten. Ansökan om att bli invald till styrelsen ställs till de ordinarie ledamöterna i samband med att ett nytt läsår inleds på Högskolan. Rekryteringsprocessen annonseras i god tid så att alla föreningsmedlemmar ska få chans att söka en vicepost.

FÖRENINGENS STADGAR

Läs föreningens stadgar här